Pożyczki czy dotacje na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii?

07.02.2019

W ramach ostatniego konkursu z działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, który odbył się w marcu i kwietniu 2017 roku zostały dofinansowane 82 firmy z sektora MŚP. Łączna kwota dotacji, która do nich trafiła to ok. 72,5 mln zł. W przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo było to średnio 882 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Konkurs, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony m.in. podlaskich firm, był przeprowadzony w okresie, kiedy przedsiębiorcy nie mogli skorzystać z innego rodzaju wsparcia – pożyczki termomodernizacyjnej, obejmującej m.in. budowę urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w oparciu o OZE.

Od kilku miesięcy sytuacja się zmieniła. Obecnie, przedsiębiorcy mogą korzystać z atrakcyjnych pożyczek do 1 mln zł właśnie na wykorzystanie OZE w swojej działalności. Jest to finansowanie przeznaczone tylko i wyłącznie dla firm. A w związku z tym MŚP nie muszą konkurować o wsparcie z innymi podmiotami, tak, jak to ma miejsce w ramach konkursów na dotacje.

Mając na względzie zwiększenie oferty dla przedsiębiorców w zakresie OZE oraz fakt, że w konkursie firmy wnioskowały średnio o dotacje w wysokości do 1 mln zł, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego podjęła decyzję o zmianach w zasadach dofinansowania dla firm w tej formie. Dlatego w nowych kryteriach, które będą obowiązywać w kwietniowym konkursie dotyczącym energetyki opartej na OZE (jego budżet to 30 mln zł), wprowadzono zapis mówiący o tym, że MŚP mogą skorzystać z dotacji powyżej 1 mln zł.

Zasady dofinansowania dla pozostałych wnioskodawców, takich jak m.in. samorządy, producenci rolni czy spółdzielnie pozostają bez zmian.

To rozwiązanie ma zalety. Po pierwsze, firmy planujące mniejsze inwestycje związane z OZE (czyli takie, na które chcą pozyskać do 1 mln zł dotacji) otrzymają wsparcie finansowe bardzo szybko – decyzja o udzieleniu pożyczki to zaledwie kilka dni (dla porównania decyzja o przyznaniu dotacji to kilka miesięcy) i na korzystnych warunkach, np. stałe oprocentowanie, maksymalny okres pożyczkowy – 120 miesięcy, maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych – 6 miesięcy, możliwość sfinansowania 100 proc. inwestycji.

Po drugie, dotacje będą wspierać tylko większe inwestycje, posiadające większy potencjał oddziaływania na region.

Pożyczka Termomodernizacyjna dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw jest finansowana ze środków RPOWP. Udzielają jej pośrednicy: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego i Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach.

Więcej szczegółów:

http://pozyczkowy.com.pl/dotacje-dofinansowanie-na-termomodernizacje-kredyty-pozyczki-termomodernizacyjne/

https://termo.frp.pl/

Poleć innym: