4,4 mln zł na rozwój ekonomii społecznej w subregionie łomżyńskim

28.05.2020

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej otrzyma 4,4 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na rozwój ekonomii społecznej w subregionie łomżyńskim. Tak zdecydował Zarząd Województwa na posiedzeniu 27 maja.

Projekt zakłada tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz zapewnienie dogodnych warunków do ich rozwoju przez trzy lata, do 30 czerwca 2023 roku. Obejmuje on m.in. szkolenia z zakładania i prowadzenia takich przedsiębiorstw, szkolenia zawodowe, wizyty studyjne, doradztwo, m.in. biznesowe, prawne, finansowe, księgowe, marketingowe, a także funkcjonowanie inkubatorów przedsiębiorczości społecznej. Przewidziane jest również dofinansowanie na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Wsparciem różnego rodzaju objętych zostanie 857 osób. Projekt zakłada, że już po jego zakończeniu 147 osób, zagrożonych teraz ubóstwem i wykluczeniem społecznym, będzie nadal miało pracę.

Wartość tego projektu wynosi 4,7 mln zł. Wpłynął on na konkurs w ramach działania 7.3 (Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Poleć innym: