Prawie 3 miliony z RPO na aktywizację potrzebujących

10.07.2019

Integracja zawodowa, kursy, szkolenia, indywidualne ścieżki wsparcia dla osób wykluczonych i niepełnosprawnych – to główne założenia projektów, które zrealizują Spółdzielnia Socjalna Alexis w Łomży i Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał na te działania 2,8 miliona zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Spółdzielnia Socjalna Alexis zajmie się aktywizacją 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Łomży i powiatu łomżyńskiego. Głównym celem jest wzrost aktywności uczestników projektu na rynku pracy. W realizacji tego zadania pomogą staże zawodowe, kursy, szkolenia i pośrednictwo pracy. Wartość projektu to 658 tys. zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 591 tys. zł.

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI pomoże 32 osobom niepełnosprawnym z Białegostoku i powiatu białostockiego. W tym gronie znajdzie się 21 uczestników, którzy już pracują w zakładzie aktywności zawodowej „Wytwórnia” oraz 11 osób, które zostaną zatrudnione w zakładzie w wyniku realizacji projektu. W planie jest indywidualna diagnoza potencjału uczestników i zastosowanie odpowiednich działań aktywizacji. Projekt jest wart 2,5 mln zł, dofinansowanie z RPOWP to 2,2 mln zł.

Poleć innym: