Prawie 5,8 mln zł na nowe autobusy w Bielsku Podlaskim

28.04.2021

Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja miejska w Bielsku Podlaskim - to cel umowy podpisanej w środę (28.04) przez Stanisława Derehajło, Wicemarszałka Województwa Podlaskiego oraz Marka Malinowskiego, Członka Zarządu Województwa Podlaskiego.

 

W ramach otrzymanej dotacji miasto zakupi dwa niskoemisyjne autobusy elektryczne oraz stacje ładowania wraz z posadowieniem. Zostaną również odpowiednio przebudowane ulice. Powstaną dwa węzły przesiadkowe oraz parkingi typu „park&ride” (29 miejsc postojowych dla aut) lub „bike&ride (28 miejsc dla rowerów). Na tych parkingach kierowcy będą mogli zostawić samochód lub rower i przesiąść się do autobusów elektrycznych.

Projekt wpisuje się w założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bielsk Podlaski na lata 2014-2020. Jego głównym celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z sektora transportu na terenie miasta.

Oszacowano, że w wyniku realizacji projektu nastąpi roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o ponad 340 ton równoważnika CO2.  

Koszt całego projektu będzie wynosić ponad 7 mln zł, z czego 5,8 mln zł pochodzi z funduszy europejskich.

Poleć innym: