Prawie pół miliona złotych na pomoc w znalezieniu pracy

14.04.2022

Taką dotację z funduszy europejskich przyznał zarząd województwa na posiedzeniu w czwartek, 14 kwietnia. Dwa przedsięwzięcia pomogą w powrocie na rynek pracy osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także z niepełnoprawnościami.

– Jako samorząd województwa nie możemy zapominać o ludziach biernych zawodowo, potrzebujących pomocy w powrocie do aktywności społeczno-zawodowej. Projekty takie jak te, które właśnie dofinansowaliśmy, stymulują do podjęcia wysiłku i uzyskania samodzielności – powiedziała Wiesława Burnos, członek zarządu.

Oba przedsięwzięcia zrealizuje firma Cognitio – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń wraz z Podlaską Fundacją K&K oraz Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Holos.

Skierowane są do 40 osób z gmin: Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Nowy Dwór, Suchowola, Lipsk, Sztabin, Goniądz, Jaświły, Mońki. Uczestnicy projektu zostaną objęci pomocą psychologa, doradcy zawodowego, przejdą szkolenia i staże zawodowe.

Wartość obu tych projektów wynosi blisko 600 tys. zł, a dofinansowanie z funduszy europejskich – 480 tys. zł. Wpłynęły one na nabór ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania – Fundusz Biebrzański.

Poleć innym: