Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 zatwierdzony przez Komisję Europejską

03.10.2022

27 września 2022 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Wydanie decyzji kończy etap negocjacji Programu, zaakceptowanego przez Radę Ministrów 6 grudnia 2021 r. Obecnie uruchamiany jest etap wdrażania.

Kolejne działania przewidują zawarcie porozumień pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a instytucjami, które będą odpowiadały za organizację konkursów oraz powołanie Komitetu Monitorującego, którego zadaniem będzie przyjęcie kryteriów wyboru projektów. Pracują już Grupy robocze, w ramach których konsultowane są propozycje kryteriów wyboru projektów  m.in. dla I priorytetu FENG i Kredytu na innowacje technologiczne. W skład Grup roboczych wchodzą przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych.

Treść zatwierdzonego programu dostępna jest na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Poleć innym: