Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej zatwierdzony

07.10.2022

Jego budżet wyniesie 2,65 mld euro. Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Komisja Europejska zatwierdziła w czwartek, 6 października. Korzystać będzie z niego pięć województw: podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz część województwa mazowieckiego (bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów).

Jak podkreślił marszałek Artur Kosicki do naszego makroregionu trafi łącznie ponad 12 mld zł, które wesprą małych i średnich przedsiębiorców, poprawią dostępność transportową, a także pomogą chronić bioróżnorodność i klimat oraz rozwijać turystykę.

– Jako przewodniczący komisji ds. Polski Wschodniej przy Związku Województw RP (Polskie Regiony), serdecznie dziękuję Rządowi Zjednoczonej Prawicy, a w szczególności wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzacie Jarosińskiej-Jedynak, za otrzymane wsparcie, które doprowadziło do kontynuowania programu. Gratuluję również marszałkom pozostałych województw, które otrzymają dofinansowanie – powiedział marszałek.

Nowy program będzie koncentrował się na czterech głównych obszarach. To: przedsiębiorczość i inwestycje, energia i klimat, spójna sieć transportowa oraz  turystyka. Z tego funduszu dofinansowywane będą więc projekty:

  • przedsiębiorczość: wsparcie start-upów, wykorzystanie procesów wzorniczych w MŚP, automatyzacja i robotyzacja MŚP, transformacja modeli biznesowych w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, pożyczki dla MŚP – inwestycje w turystykę;
  • energia i klimat: rozwój inteligentnych sieci energetycznych, adaptacja miast do zmian klimatu, bioróżnorodność, zrównoważona mobilność miejska;
  • transport: ponadregionalna infrastruktury drogowa i kolejowa;
  • ponadregionalne produkty turystyczne (szlaki).

Z programu będą korzystać m.in. przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i partnerstwa tych podmiotów. A z jego efektów – wszyscy mieszkańcy Polski Wschodniej.

To już trzecia edycja specjalnego, ponadregionalnego programu, który będzie wspierał inwestycje istotne dla szybszego rozwoju Polski wschodniej. Jest kontynuacją wsparcia zapoczątkowanego w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz Programie Polska Wschodnia 2014-2020.

Komisja Europejska przyjęła dziś również największy polski i jednocześnie największy unijny program polityki spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Na uzgodnienie i zatwierdzenie przez KE ciągle oczekuje jeszcze 16 programów regionalnych.

Poleć innym: