Projekt Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 prawie gotowy

18.01.2022

Potrzeba współpracy przedsiębiorstw z nauką, rozwijanie technologii cyfrowych, wsparcie kształcenia zawodowego – m.in. te obszary interesowały uczestników tzw. wysłuchań publicznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego (FEdP) 2021-2027. W jaki sposób te tematy zostały ujęte w programie? O tym mieszkańcy Podlaskiego mogli się przekonać we wtorek, 18 stycznia, na spotkaniu, podczas którego przedstawiciele urzędu marszałkowskiego odnieśli się do zgłoszonych uwag i opinii.

– Dziękuję państwu za udział w konsultacjach społecznych oraz wysłuchaniach publicznych (spotkań, w trakcie których jedna strona przedstawia swoje uwagi – przyp. red.). Jestem przekonany, że dzięki państwa opiniom, wyrażonym podczas konsultacji, przygotujemy program, który będzie dobrze służył mieszkańcom województwa podlaskiego – zapowiedział marszałek Artur Kosicki, który łącząc się zdalnie otworzył spotkanie.

Blisko 180 uwag w trakcie konsultacji

Nowy program ma rekordowy budżet – 1,25 mld euro. Jest o 37 mln euro większy niż jego odpowiednik, realizowany w latach 2014-2020. Na każdego mieszkańca województwa ma przypaść 1062 euro. Tym samym Podlaskie plasuje się na drugim miejscu wśród województw pod względem wzrostu wartości w porównaniu z poprzednim programem.

Konsultacje na temat FEdP trwały od 25 listopada do 29 grudnia 2021 r. Przez ten czas mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi do projektu – wpłynęło 179 opinii od przedstawicieli samorządów, administracji rządowej, organizacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych. W trakcie konsultacji odbyły się również dwa tzw. wysłuchania publiczne (6 i 15 grudnia), podczas których uczestnicy przedstawili swoje uwagi i opinie na temat programu. We wtorek, 18 stycznia, poznali odpowiedź urzędu marszałkowskiego na te wnioski.

Uczestnicy wysłuchań wskazywali m.in. na potrzebę współpracy przedsiębiorstw z nauką, wspieranie technologii informacyjno-komunikacyjnych, rozwiązań cyfrowych, wsparcie dużych firm, eksportu, kształcenia, w szczególności zawodowego. Podkreślali wagę wdrażania wsparcia z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych czy priorytetowe podejście do inwestycji na obszarach cennych przyrodniczo.

Wsparcie również w programach krajowych

Zgłoszone tematy są już w większości ujęte w projekcie programu, o czym poinformowała podczas spotkania Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Wskazywała szczegółowo, w jaki sposób i poprzez które konkretnie działania obszary te będą wspierane w nowym programie.

Wyjaśniła też, że nie ma przewidzianej pomocy na rzecz podnoszenia jakości zarządzania w województwie (co również zgłoszono podczas wysłuchań), ponieważ ten temat nie został ujęty w zapisach Umowy Partnerstwa między polskim rządem a Komisją Europejską, która stanowi podstawę projektowania programów regionalnych.

Z kolei wsparcie na budowę dróg w FEdP jest możliwe tylko na poziomie wojewódzkim i lokalnym, natomiast dofinansowanie do inwestycji na drogach innych kategorii (np.: na drogach krajowych) można uzyskać w programach krajowych: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) i Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Negocjacje przed nami

Już 20 stycznia projekt zostanie zaprezentowany na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu  Terytorialnego, będzie również konsultowany przez inne gremia. Natomiast do końca stycznia poznamy sprawozdanie z konsultacji społecznych.

– Kluczowym dla nas terminem jest 15 marca 2022 r. Do tego dnia musimy przesłać projekt FEdP Komisji Europejskiej. W tym momencie rozpoczniemy proces oficjalnych negocjacji z Komisją. Mam nadzieję, że będzie owocny i jak najszybciej przystąpimy do realizacji programu – powiedziała Joanna Sarosiek.

Rozwój w NATURAlnym rytmie!

W spotkaniu uczestniczyła również Katarzyna Miszczuk, autorka hasła „Podlaskie '21-'27 – rozwój w NATURAlnym rytmie!”, które zwyciężyło w konkursie na motto programu, ogłoszonym przez Marszałka Województwa Podlaskiego.

– Motto jest grą słów. Pozycją wyjściową przy projektowaniu hasła było słowo „natura”. Mieszkam w bliskim sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej. Podlaskie kojarzy się mi z wszechobecną naturą, potrzebą zrównoważonego rozwoju. Chciałam też podkreślić pozytywne zmiany, jaki towarzyszą wdrażaniu funduszy europejskich w województwie – powiedziała laureatka.

– Ujęła pani doskonale koncepcję programu, gdyż ponad 460 mln euro z 1,25 mld jest przeznaczonych na obszar natury. Ta gra słów jest doskonałym obrazem tego, w jaki sposób chcielibyśmy, aby kształtowała się interwencja FEdP – zauważyła Joanna Sarosiek.

Więcej o projekcie nowego programu regionalnego można przeczytać na podstronie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Poleć innym: