Projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu z Poddziałania 3.1.1

05.10.2016

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (numer naboru RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/15), przyjętą uchwałą Nr 163/2122/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 października 2016 r.

Treść komunikatu (PDF 218 kB)

Lista projektów wybrana do dofinansowania (PDF 408 kB)

Poleć innym: