Przedłużenie terminu na wnioski w konkursie na projekty zintegrowane ZIT BOF

14.01.2019

Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020 oraz Stowarzyszenie BOF jako Instytucja Pośrednicząca informują, że z uwagi na prośby beneficjentów termin naboru wniosków w ramach konkursu nr RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00.20-001/18 został wydłużony do 31 stycznia 2019 r. do godziny 15.30. 

Informacja dotyczy naboru do:

Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF

Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF

 

Typy projektu zintegrowanego:

Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane

Treść komunikatu i zmieniony Regulamin konkursu dostepne są na stronie ogłoszenia konkursowego.

Poleć innym: