Przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu Działanie 6.3

07.11.2018

W związku z upływem planowanego terminu rozpoczęcia naboru wniosków (listopad 2018 r.) wskazanego w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 w ramach RPOWP 2014-2020 w ramach Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na czynniki niezależne od IOK, termin rozpoczęcia naboru wniosków zostaje wydłużony do grudnia 2018 r. / stycznia 2019 r.  
 
Było: Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków: listopad 2018 r.
Obecnie: Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków: grudzień 2018 r. / styczeń 2019 r.

Plik z komunikatem (PDF 78 kB)

Poleć innym: