Rajgród ma nową oczyszczalnię ścieków

10.04.2018

– Samorząd województwa dysponuje doskonałym narzędziem wspierania inwestycji. Jest nim Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego. Dotacje na tego typu projekty, jak budowa oczyszczalni ścieków i wodociągu w Rajgrodzie, służą przede wszystkim lokalnej społeczności. Podnoszą jakość życia, stwarzają lepsze warunki dla turystów odwiedzających te tereny, przyczyniają się też do poprawy stanu środowiska – mówi wicemarszałek Maciej Żywno, który otrzymał od władz Rajgrodu specjalne podziękowanie za zaangażowanie w realizację tego przedsięwzięcia.

Skorzystają mieszkańcy

W ramach projektu, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł z RPOWP (koszt inwestycji to niespełna 7 mln zł) została wybudowana komunalna oczyszczalnia ścieków oraz wodociąg o długości 2,26 km (obejmujący ulice: Szkolną i Zabielskiego oraz Opartowo i Podchoinki). Dzięki temu z zaopatrzenia w wodę skorzysta dodatkowo 345 osób, a z infrastruktury ściekowej – prawie 1,3 tys.

‒ Nowa oczyszczalnia ścieków pozwoli w przyszłości na zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z systemu oczyszczania ścieków. W tej chwili jest w stanie przyjąć podwójną ilość ścieków, w stosunku do poprzedniej oczyszczalni. Realizacja inwestycji z pewnością przyczyni się do poprawy jakości oczyszczanych ścieków, a jednocześnie do zmniejszenia ilości wprowadzanych do środowiska ścieków nieoczyszczonych oraz strat wody – mówi Ireneusz Gliniecki, burmistrz Rajgrodu.

Innowacyjne oczyszczanie

W oczyszczalni zastosowano technologię Terce – Flow, która zwiększa odporność obiektu na zakłócenia oraz pozwala zmniejszyć wielkość bloku biologicznego. Dodatkowo, oczyszczalnia w Rajgrodzie, choć zgodnie z przepisami nie musi tego robić, będzie usuwać związki azotu i fosforu. Co ważne, te dodatkowe funkcje nie spowodowały konieczności powiększania zbiornika oczyszczalni i nie zwiększyły znacząco kosztów inwestycji. Dzięki temu obiekt jest gotowy na ewentualne zaostrzenie przepisów w dziedzinie oczyszczania ścieków i jest bardziej przyjazny dla środowiska.

Burmistrz Gliniecki zaznacza, że również pod względem nowoczesności sieci wodociągowej Rajgród dogania już średnie miasta.

RPO to duże wsparcie

‒ Gdyby nie środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego, gmina Rajgród nie zrealizowałaby większości inwestycji, które od lat służą lokalnej społeczności. Pomoc w postaci dofinansowania jest olbrzymim wsparciem dla samorządu ‒ podkreśla Anna Drapczuk, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w urzędzie miejskim w Rajgrodzie. – Projekt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie oraz budowy sieci wodociągowej jest pierwszym projektem, który udało się zrealizować w ramach nowej perspektywy – dodaje.

Ale warto przypomnieć, że w poprzedniej perspektywie Rajgród zdobył m.in. dofinansowanie w wysokości ponad 2 mln zł na budowę kanalizacji i wodociągu w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik i Warszawskiej.

Gmina ma w planach kolejne inwestycje. Na przykład, jeszcze w tym roku, dzięki dotacji z RPOWP, na domach mieszkańców pojawią się kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne. Władze Rajgrodu czekają też na rozstrzygniecie konkursów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego, montażu instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej. W kwietniu ma być też złożony wniosek o dotacje w ramach RPOWP na usuwanie azbestu.

– Przed nami kolejne nabory wniosków. Liczymy, że dzięki pozyskanym środkom, uda nam się zrealizować wiele służących naszym mieszkańcom i turystom przedsięwzięć – podsumowuje Anna Drapczuk, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju.

 

 

Poleć innym: