Rewitalizacja w Kizielanach i dodatkowe zajęcia w niepublicznym przedszkolu im. Marii Konopnickiej w Białymstoku

12.03.2018

Gmina Janów przeprowadzi we wsi Kizielany renowację drewnianego budynku, w którym kiedyś mieściła się szkoła podstawowa. Termomodernizacja obejmie wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, wymianę pokrycia dachowego, wykonanie centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, a także generalny remont pomieszczeń. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez wykonanie pochylni dla wózków inwalidzkich. Dla najmłodszych powstanie plac zabaw.

Z budynku będą korzystać mieszkańcy. Odbywać się tam mają spotkania i wydarzenia artystyczne. Wartość projektu to 813,3 tys. zł, dofinansowanie – 666,9 tys. zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2018 roku.

Z dotacji w ramach RPO skorzystają tez przedszkolaki oraz nauczyciele z Przedszkola Niepublicznego im. Marii Konopnickiej w Białymstoku. Dzięki podpisanej 7 marca umowie na realizację projektu dzieci będą mogły uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, takich jak: efektywna nauka, matematyka, język angielski czy laboratorium. Z kolei 10 nauczycieli podniesie swoje kwalifikacje zawodowe. Podczas zajęć będą wykorzystywane nowe formy nauczania, po to by 90 przedszkolaków z tej placówki mogło rozwijać własną kreatywność czy umiejętność pracy w zespole.

 

 

 

 

Poleć innym: