Rodzina pod fachową opieką

15.02.2021

Fundacja Dialog utworzy Centrum Reintegracji Rodziny. W nim rodziny z problemami wychowawczymi znajdą fachową pomoc w drodze do samodzielności. W czwartek (11.02) zarząd województwa przyznał na ten cel 1,9 mln zł dotacji z funduszy europejskich.

Centrum powstanie w sześciu mieszkaniach w bloku przy ul. Piłsudskiego 20/5 w Białymstoku. Lokale przekazał Fundacji Dialog Zarząd Mienia Komunalnego. Fundacja wyremontuje je i wyposaży.

W nich znajdą opiekę rodziny, które przeżywają trudności wychowawcze, chcą odzyskać dzieci z pieczy zastępczej lub stać się rodzicami zastępczymi. Lokatorzy mieszkań będą mieli zapewnioną terapię, pomoc oraz mediację.

W jednym z mieszkań reintegracja będzie prowadzona w trybie dziennym (videotreningi i spotkania mediacyjne), w pozostałych czterech – będzie całodobowa, ale krótkotrwała. Projekt zakłada, że w latach 2021-2023 w Centrum Reintegracji Rodziny wsparcie uzyska 120 osób (60 dorosłych i 60 dzieci).

Usługi Centrum będą również koncentrowały się na zapewnieniu podopiecznym bezpieczeństwa socjalnego, pomocy prawnej, ale również aktywizacji społecznej. Zaplanowane zostały też działania wspierające rodziny dzieci z niepełnosprawnościami, w ramach pieczy zastępczej, przeciwdziałające przemocy wśród rodzin, a także skierowane do ofiar przemocy w rodzinie.

Koszt realizacji projektu wynosi 2 mln zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego to ponad 1,9 mln zł. Wybór tych projektów do dofinansowania musi jeszcze zatwierdzić Zarząd Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF), ponieważ dofinansowanie pochodzi z puli wydzielonej w ramach programu regionalnego właśnie dla BOF.

Poleć innym: