Rozmowy o funduszach unijnych w Białymstoku

08.07.2019

W poniedziałek, 8 lipca, odbyło się posiedzenie Podkomisji ds. wykorzystania środków z Unii Europejskiej. Jednym z głównych punktów było przedstawienie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Informację o wykorzystaniu funduszy unijnych w naszym regionie przekazali Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego i Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego.

 

Marszałek Artur Kosicki poinformował, że do tej pory w ramach RPO zostało ogłoszonych 466 konkursów i 67 naborów pozakonkursowych. W ich ramach zgłoszono 4037 wniosków o dofinansowanie (poprawnych formalnie). Zostały też podpisane 1654 umowy, których wartość to ponad 5 mld zł, a unijne dofinansowanie – 3,4 mld zł. Podkreślił, że województwo podlaskie znacznie przyspieszyło wydatkowanie funduszy europejskich. - Już w czerwcu wykonaliśmy tzw. zasadę n+3 (roczne minimum wydatkowania funduszy  -  przyp. red.), przyspieszyliśmy też jeśli chodzi o certyfikację środków i dążymy do tego aby ten wynik był coraz lepszy – mówił marszałek.

Artur Kosicki dodał również, że samorząd województwa przygotowuje się do kolejnej perspektywy finansowej. - Jesteśmy na etapie aktualizacji strategii rozwoju województwa podlaskiego. Przekazaliśmy do ministerstwa również wstępny materiał dotyczący założeń nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027.

Marszałek, jako przewodniczący Komisji ds. Polski Wschodniej przy Związku Województw RP, zaapelował też do członków podkomisji i samorządowców, biorących udział w obradach o kontynuowanie w nowej perspektywie programu Polska Wschodnia.

- Ten program jest niezwykle ważny dla całego naszego regionu. Ma ogromne znaczenie jeśli chodzi o rozwój podlaskich miast, miasteczek, wsi i całego województwa. Musimy wspólnie, ponad podziałami, zabiegać, by program Polska Wschodnia był kontynuowany. Warto o to powalczyć – mówił Artur Kosicki.

Szczegółowe informacje dotyczące stanu wdrażania RPOWP na lata 2014-2020 zaprezentowała Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego (prezentacja w załączeniu).

W obradach Podkomisji ds. wykorzystania środków pochodzących z UE uczestniczyli m.in. Małgorzata Zielińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju,  poseł Lech Kołakowski, przewodniczący podkomisji oraz jej członkowie.

Poleć innym: