Rozpoczęliśmy podpisywanie umów o dofinansowanie na kapitał obrotowy!

16.09.2020

Przedsiębiorcy, którym została przyznana dotacja na sfinansowanie kapitału obrotowego, mogą spodziewać się telefonu od nas – Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego. Będziemy zapraszać Państwa na podpisanie umowy.

Ze względu na dużą liczbę wniosków (blisko 600), które otrzymały dofinansowanie, proces podpisywania umów jest czasochłonny, dlatego prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość.

Umowę podpiszą Państwo w budynku IZ RPOWP przy ul. Poleskiej 89, w Białymstoku. A podczas rozmowy telefonicznej z naszym pracownikiem zostanie ustalona data i godzina podpisana tej umowy. Zostaną Państwo również poinformowani o dokumentach, które trzeba ze sobą zabrać oraz o wymogach sanitarnych – wynikających z panującej pandemii. Wymagana jest maseczka lub przyłbica.

Co ważne! Od podpisania umowy mają Państwo 30 dni na złożenie wniosku o płatność. Jak to zrobić poprawnie, informujemy w krótkiej instrukcji zamieszczonej poniżej. Dofinansowanie otrzymacie Państwo nie później niż 90 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o płatność. Oczywiście, pod warunkiem, że zostanie poprawnie złożony. Dotację trzeba potem rozliczyć, ale o tym również przeczytacie w naszej instrukcji. W celu rozliczenia dotacji, należy dołączyć do wniosku o płatność Sprawozdanie rozliczające wsparcie (załącznik nr 2 do umowy), którego wersję edytowalną publikujemy poniżej.

W przypadku gdy wniosek o płatność składany jest po zakończeniu okresu realizacji projektu, należy się posługiwać „Instrukcją obsługi systemu SL – dotacja na kapitał obrotowy – 1 wniosek o płatność”, która wskazuje jak poprawnie złożyć wniosek o płatność będący podstawą przekazania środków, jak i jednocześnie rozliczeniem uzyskanego wsparcia.

Wszystkie osoby, które podpiszą umowy, zostaną zaproszone na webinarium, dotyczące rozliczania dotacji na kapitał obrotowy.

Przypominamy, że lista wniosków, które otrzymają dofinansowanie na kapitał obrotowy, nie jest jeszcze zamknięta. Kolejna ich część jest oceniania. Wyniki tej oceny prawdopodobnie poznamy jeszcze we wrześniu.

nowa wersja - Zaktualizowana instrukcja obsługi systemu SL2014 - dotacja na kapitał obrotowy - 1 wniosek o płatność (PDF 1.81 MB)

stara wersja - Instrukcja obsługi systemu SL2014 - dotacja na kapitał obrotowy (PDF 2.26 MB)

Sprawozdanie rozliczające wsparcie (DOCX 79 kB)

Poleć innym: