Podpisujemy umowy o dofinansowanie na kapitał obrotowy!

16.09.2020

Przedsiębiorcy, którym została przyznana dotacja na sfinansowanie kapitału obrotowego, mogą spodziewać się telefonu od nas – Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego. Będziemy zapraszać Państwa na podpisanie umowy.

Ze względu na dużą liczbę wniosków (ponad 900), które otrzymały dofinansowanie, proces podpisywania umów jest czasochłonny, dlatego prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość.

Umowę podpiszą Państwo w budynku IZ RPOWP przy ul. Poleskiej 89, w Białymstoku. A podczas rozmowy telefonicznej z naszym pracownikiem zostanie ustalona data i godzina podpisana tej umowy. Zostaną Państwo również poinformowani o dokumentach, które trzeba ze sobą zabrać oraz o wymogach sanitarnych – wynikających z panującej pandemii. Wymagana jest maseczka lub przyłbica.

Co ważne! Od podpisania umowy mają Państwo 30 dni na złożenie wniosku o płatność. Jak to zrobić poprawnie, informujemy w krótkiej instrukcji zamieszczonej poniżej. Dofinansowanie otrzymacie Państwo nie później niż 90 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o płatność. Oczywiście, pod warunkiem, że zostanie poprawnie złożony. Aby rozliczyć dotację, należy dołączyć do wniosku o płatność „Sprawozdanie rozliczające wsparcie" (załącznik nr 2 do umowy), którego wersję edytowalną publikujemy poniżej.

W przypadku gdy wniosek o płatność składany jest po zakończeniu okresu realizacji projektu, należy się posługiwać „Instrukcją obsługi systemu SL – dotacja na kapitał obrotowy – 1 wniosek o płatność”, która wskazuje, jak poprawnie złożyć wniosek o płatność. Jest on podstawą przekazania pieniędzy i jednocześnie rozliczeniem uzyskanego wsparcia.

Przypominamy, że lista wniosków, które otrzymają dofinansowanie na kapitał obrotowy, nie jest jeszcze zamknięta. Wyniki tej oceny poznamy jeszcze w grudniu.

nowa wersja - Zaktualizowana instrukcja obsługi systemu SL2014 - dotacja na kapitał obrotowy - 1 wniosek o płatność (PDF 1.81 MB)

stara wersja - Instrukcja obsługi systemu SL2014 - dotacja na kapitał obrotowy (PDF 2.26 MB)

Sprawozdanie rozliczające wsparcie (DOCX 79 kB)

Poleć innym: