Rozwój regionu okiem studentów

16.05.2019

Jak chcesz, żeby wyglądało województwo podlaskie w 2030 roku? Podziel się z nami swoją wizją!

Opisz nam, w jaki sposób i w jakich kierunkach powinno rozwijać się nasze województwo. Twoja praca może dotyczyć m.in. konkurencyjnej gospodarki, innowacyjności przedsiębiorstw, powiązań krajowych i międzynarodowych regionu, jakości życia mieszkańców, aktywności zawodowej, kapitału społecznego, infrastruktury, ochrony środowiska.

Najlepsze pomysły zostaną uwzględnione podczas aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, który jest najważniejszym dokumentem, kreującym rozwój w Podlaskiem, podstawą i bazą dla innych ważnych rozwiązań i instrumentów, jak chociażby Regionalny Program Operacyjny.

Możesz mieć realny wpływ na zmiany w naszym regionie. Liczymy na Twoją kreatywność i świeże spojrzenie!

Informacje o konkursie

Organizatorem konkursu jest Marszałek Województwa Podlaskiego.

Uczestnicy

studenci uczelni wyższych z województwa podlaskiego

Praca konkursowa może być wykonana indywidualnie albo zespołowo, przy czym w skład zespołu nie mogą wchodzić więcej niż 3 osoby.

Termin nadsyłania prac konkursowych:

Prace konkursowe wraz z formularzem należy przesyłać od 15 maja 2019 do 30 czerwca 2019 roku.

Nagrody dla laureatów:

  • za zajęcie I miejsca – 4 000 zł
  • za zajęcie II miejsca – 2 000 zł
  • za zajęcie III miejsca – 1 000 zł

Laureat I nagrody weźmie również udział w panelu dyskusyjnym podczas VI edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: Departament Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, e-mail: konkurs.strategia@wrotapodlasia.pl, tel. 85 66 54 944.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu znajdują się na stronie internetowej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

Baner konkursu. Na ciemnym fioletowym tle kolorowe kontury miasta. Nazwa "Moje województwo. Podlaskie 2030". Pula nagród 7 000 zł.

 

Poleć innym: