RPOWP. Największy skok w podpisywaniu umów

29.10.2019

Podlaskie jest na 1. miejscu w kraju, jeśli chodzi o przyrost tzw. kontraktacji, czyli podpisywania umów o dofinansowanie – o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, kryteriach projektów oraz planowanych zmianach w programie dyskutowano dziś, 29 października, na XVIII posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPOWP 2014-2020.

Komitet nadzoruje wykonanie programu regionalnego. Skupia przedstawicieli samorządu, administracji rządowej, organizacji związkowych, pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych i środowiska naukowego.

Ponad pół tysiąca konkursów

Na dzisiejszym posiedzeniu jego członkowie zatwierdzili zmienione kryteria wyboru projektów w kilku działaniach. Ta modyfikacja wynikała głownie z konieczności ich dostosowania do ustawy, która weszła w życie, oraz na uproszczeniach, z których skorzystają beneficjenci.

Członkowie Komitetu zapoznali się także ze stanem realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego w poszczególnych osiach. Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, poinformowała, że do tej pory (stan na 23 października 2019 roku) zostały ogłoszone 502 konkursy oraz 67 naborów pozakonkursowych. Zarząd Województwa podpisał 1861 umów o dofinansowanie, o wartości prawie 5,6 mld zł, których dofinansowanie przekroczyło 3,7 mld zł. Członkowie KM dowiedzieli się również, że stan wykorzystania alokacji z Unii Europejskiej w RPOWP wynosi 70,32 proc. (wartość dofinansowania w podpisanych umowach). Natomiast wydatki wskazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność (wkład UE) stanowią 29,61 proc. alokacji.

Dwa razy pierwsi

Dyrektor Joanna Sarosiek opowiedziała również o efektach spotkania rocznego (23 października) z przedstawicielami Komisji Europejskiej, którego tematem był stan wdrażania programów regionalnych.

Podlaskie wypadło na nim bardzo dobrze: jesteśmy na 1. miejscu (ex aequo z województwem warmińsko-mazurskim), jeśli chodzi o przyrost kontraktacji w 2019 roku, na 2. miejscu, jeśli chodzi o przyrost certyfikacji i kolejny raz na 1. miejscu, jeśli chodzi o wdrażanie CT3, czyli celu tematycznego, dotyczącego konkurencyjności MŚP.

Dyrektor DRR omówiła również planowane zmiany w programie. – Głownie dotyczą one przesunięć pieniędzy na te działania, na które jest duże zapotrzebowanie, jak przedsiębiorczość, inwestycje zdrowotne, energia odnawialna – powiedziała Joanna Sarosiek.

KM ma się teraz wypowiedzieć na temat projektowanych zmian. Do 19 listopada muszą one zostać przesłane Komisji Europejskiej.

Poleć innym: