Rusza seminarium na temat projektów typu seed money

04.11.2019

26 listopada 2019 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, odbędzie się seminarium informacyjne na temat projektów typu seed money dotyczące Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego.

Podczas spotkania zostaną przedstawione dotychczasowe doświadczenia z realizacji projektów i zasady obowiązujące w drugim naborze. Przedstawiciele trzech koordynatorów obszarów tematycznych Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) omówią zasady preselekcji wniosków projektowych.

Seed money to typ małych projektów dofinansowywanych ze środków Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego. Służą one przygotowaniu propozycji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla jednego z obszarów tematycznych lub działań horyzontalnych zgodnie z planem działań Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Projekty seed money mogą skupiać się na dowolnym temacie wymienionym w planie działań strategii. Należy podkreślić, że plan działań jest obecnie aktualizowany. Projekty opracowane przy wsparciu seed money mogą ubiegać się o dofinansowanie dostępne w regionie Morza Bałtyckiego w ramach dowolnego programu UE, krajowego lub innego.

Informacje o naborze, program spotkania oraz możliwość rejestracji dostępne są pod adresem https://www.europasrodkowa.gov.pl/strony/spotkanie/Poleć innym: