Siła lokalnych społeczności

21.04.2022

20 kwietnia Lokalne Grupy Działania w województwie podlaskim zapoznały się z możliwościami, jakie daje im unijna perspektywa finansowa na lata 2021-2027.

Spotkanie miało charakter hybrydowy – odbywało się jednocześnie stacjonarnie i online. Działania na rzecz LGD przewidziane w programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 zaprezentowała Joanna Sarosiek – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego. Ze szczegółami omówiła priorytety programu dedykowane LGD. Wskazała główne typy projektów, Beneficjentów oraz terytoria objęte wsparciem.

Dyrektor Sarosiek oraz Wioletta Dąbrowska – zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego omówiły też nabór wniosków w ramach operacji „Wparcie przygotowawcze”. Dotyczy on zasad tworzenia LGD i LSR, zatem wzbudza ogromne zainteresowanie. Po zakończeniu prezentacji pojawiło się wiele pytań. Uczestnicy spotkania zastanawiali się m.in., jak potwierdzić członkostwo instytucji w strukturach LGD, jak szeroki ma być opis przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju i jak wygląda kwestia rozliczenia wsparcia.

W dyskusji wziął udział także przedstawiciel ministerstwa – Łukasz Tomczak, zastępca dyrektora w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, za pośrednictwem łącza internetowego, który także odpowiadał na pytania dot. nowych zasad RLKS w perspektywie 2021-2027.

Prezentacja ze spotkania (PDF 1.30 MB)

Poleć innym: