Skorzystaj z porady eksperta i rozwiń swój biznes!

11.06.2019

Jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą z województwa podlaskiego? Chcesz się rozwijać, myślisz o wyjściu na rynki zagraniczne, a nie stać Cię na specjalistyczne doradztwo? Ten konkurs to szansa dla Ciebie! Możesz otrzymać dofinansowanie na usługi doradcze.

 

Od 29 marca do 31 grudnia 2019 mali i średni przedsiębiorcy z regionu mogą ubiegać się o dofinansowanie na specjalistyczne usługi doradcze przyczyniające się do wyższej konkurencyjności i efektywności firm. Na ich realizację przeznaczono aż 8 milionów złotych!

Pomoc przy biznesplanie

Przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie specjalistycznych usług doradczych, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności i efektywności działania. Usługi te służą także wdrożeniu innowacji dotyczących strategii, zarządzania, promocji, usprawnienia procesów i usług finansowych lub prawnych.

Wiele firm zmaga się z problemem – brakiem pieniędzy na sfinansowanie usług eksperckich. Uczestnictwo w konkursie pozwala na skorzystanie z nich przy dość symbolicznym wkładzie własnym. Liczba możliwych do zdobycia korzyści jest imponująca. Przedsiębiorcy otrzymają szansę m.in. na opracowanie biznesplanów przedsięwzięć inwestycyjnych, strategii wejścia na rynki zagraniczne, utworzenie kanałów dystrybucji, wybór skutecznego modelu sprzedaży, doradztwo w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw czy znalezienie nowych rynków zbytu dla towarów i usług. To tylko wybrane korzyści, które stają się dostępne na dla podlaskich przedsiębiorstw.

Prowadzony konkurs stanowi element Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa (Usługi doradcze), będącego częścią RPOWP 2014 - 2020 i jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Informacje o naborze są opublikowane na stronie ogłoszenia o naborze wniosków.

Katalog usług doradczych

Prowadzony konkurs zakłada, że właściciele przedsiębiorstw najlepiej wiedzą, czego ich firmy potrzebują do dalszego rozwoju. To od nich zależy, z jakiego rodzaju specjalistycznych usług doradczych skorzystają w ramach projektu. Katalog prorozwojowych usług doradczych można znaleźć pod tym adresem. Szeroki wachlarz możliwości może zaskoczyć niejednego przedsiębiorcę. Oferowane usług doradcze, na które można otrzymać dofinansowanie, obejmują wsparcie w różnych obszarach działania małych oraz średnich firm. Wśród nich znajdziemy np.:

  • opracowanie biznesplanów i studiów wykonalności,
  • pozyskiwanie kontrahentów zagranicznych,
  • doradztwo w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw,
  • analizę potencjału określonego rynku zagranicznego.

Tego typu eksperckie usługi nie należą do najtańszych, dlatego bariera finansowa bywa dla małych i średnich przedsiębiorstw największą przeszkodą do skutecznego wykorzystania ich potencjału i osiągnięcia dodatkowych zysków. Korzystając z projektu, zyskują oni szansę na rozwój prowadzonej działalności w oparciu o dodatkowe fundusze.

Kto i na jakich zasadach może ubiegać się o dofinansowanie?

Do udziału w konkursie uprawnione są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub oddział na terenie województwa podlaskiego. Konkurs został podzielony na 9 rund, 1 czerwca rozpoczęła się trzecia z nich. Wnioski można składać do ostatniego dnia każdego miesiąca, aż do 31 grudnia 2019 roku do północy za pomocą generatora wniosków aplikacyjnych. Wersję papierową wraz z załącznikami należy złożyć w ciągu 3 dni roboczych w Departamencie Innowacji i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Można również skorzystać z wniosku częściowo wypełnionego.

Nawet 50 000 zł na usługę, do 100 000 zł dla firmy!

Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości aż 85% wydatków kwalifikowanych przy wkładzie własnym min. 15%. Z kolei średnie przedsiębiorstwa będą zobowiązane do opłacenia 25% wartości usługi z własnej kieszeni. Maksymalna wartość dofinansowania do kupna jednej specjalistycznej usługi doradczej wynosi 50 tys. zł. Jeden wniosek powinien dotyczyć wyłącznie jednej usługi, niemniej w ramach konkursu przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu dwóch takich usług.

To wyjątkowa szansa, która otwiera przed sektorem MŚP drogę do innowacyjnych i konkurencyjnych rozwiązań, zwłaszcza tam, gdzie do tej pory brak funduszy stanowił dużą barierę. Warto skorzystać z proponowanego wsparcia!

 

Poleć innym: