Spotkanie edukacyjne „Partycypacja społeczna i partnerstwo w działaniach rewitalizacyjnych”

08.08.2017

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna, Ministerstwo Rozwoju, logo Województwa Podlaskiego, Unia Europejska Fundusz Spójności

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu edukacyjnym pn. „Partycypacja społeczna i partnerstwo w działaniach rewitalizacyjnych” w ramach projektu pn. Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach POPT 2014-2020 dla gmin Województwa Podlaskiego.

Spotkanie skierowane jest do samorządów gmin oraz innych osób zainteresowanych tematem rewitalizacji.

Spotkanie odbędzie się w terminie 30 sierpnia 2017 r., godz. 10.30 - 15.30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Białystok, ul. Poleska 89, sala 318.

W trakcie spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące partycypacji społecznej i partnerstwa w działaniach rewitalizacyjnych, w tym:

  • Partycypacyjne planowanie i tworzenie programów rewitalizacji – jak prawidłowo zbudować program, jak aranżować proces tworzenia programu i konsultacji społecznych, jak budować poparcie dla działań rewitalizacyjnych i unikać sporów społecznych w programach rewitalizacji.
  • Metody włączania interesariuszy w procesy rewitalizacyjne.
  • Projektowanie zmiany społecznej w programach rewitalizacji.
  • Aspekty społeczne rewitalizacji, angażowanie środowisk lokalnych do działań rewitalizacyjnych, sposoby finansowania działań społecznych, metody realizacji programów animacji społecznej.

Rekrutacja uczestników trwa do 22 sierpnia do godz. 15.30. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie na wybrane spotkanie następuje po przesłaniu formularza zgłoszeniowego na adres e- mail: rewitalizacja@wrotapodlasia.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania edukacyjnego wraz agendą i formularzem rejestracyjnym znajdują się poniżej.

Agenda spotkania (DOCX 44 kB)

Formularz zgłoszeniowy (DOCX 46 kB)

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu zostanie przesłane na adres e-mail uczestnika, wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Dodatkowe informacje o spotkaniach można uzyskać pod numerami tel. 85 66 54 903, 85 66 54 720, 85 66 54 247, 85 66 54 715, 85 66 54 396.

Poleć innym: