Spotkanie edukacyjne pn. Diagnoza zjawisk kryzysowych i delimitacja obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji

15.03.2017

Ilustracja do artykułu logo.jpg

29.03.2017

Materiały ze spotkania edukacyjnego:

Spotkanie edukacyjne „Diagnoza zjawisk kryzysowych i delimitacja obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji” (PPTX 169 kB)

Rewitalizacja. Diagnoza zjawisk kryzysowych i delimitacja obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji. (PPTX 15,52 MB)

Źródła i wstępne zasady finansowania projektów rewitalizacyjnych w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 (PPTX 2,40 MB)

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szaflary (PDF 7,63 MB)

Gminny Program Rewitalizacji miasta Nowego Sącza (PDF 3,93 MB)

Raport: Krynica (PDF 71 kB)

Raport: Miechów (PDF 74 kB)

15.03.2017

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu edukacyjnym pn. Diagnoza zjawisk kryzysowych i delimitacja obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach POPT 2014-2020 dla gmin Województwa Podlaskiego”.

Spotkanie skierowane jest do samorządów gmin oraz innych osób zainteresowanych tematem rewitalizacji.

Spotkanie odbędzie się w terminie:

 • 28 marca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1, Białystok, sala 115.

W trakcie spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące diagnozy zjawisk kryzysowych oraz delimitacji obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, w tym:

 • Wyznaczenie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji,
 • Cele rewitalizacji i wskaźniki osiągnięć (definiowanie celów rewitalizacji),
 • Źródła danych, ich gromadzenie i interpretacja,
 • Źródła, pozyskiwanie, przetwarzanie i analiza danych o charakterze przestrzennym (Analiza i wizualizacja danych przestrzennych),
 • Delimitacja i typologia obszarów kryzysowych wymagających wsparcia – sposoby, kryteria, wskaźniki (Zasady i przykłady wytyczania obszarów kryzysowych, wskaźników kryzysowości obszarów),
 • Zasięgi przestrzenne obszarów zdegradowanych/rewitalizacji,
 • Obszary (podobszary) rewitalizowane i ich uzasadnienie,
 • Wyznaczenie obszaru (podobszaru) rewitalizacji a wymóg aktualizacji dokumentów strategicznych i planistycznych,
 • Funkcje obszarów, walory, potencjały, itp.,
 • Partycypacja na etapie diagnozy.

Rekrutacja uczestników trwa do 23 marca 2017 r. do godz. 14.00. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie na spotkanie następuje po przesłaniu formularza zgłoszeniowego na adres e- mail: rewitalizacja@wrotapodlasia.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania edukacyjnego wraz agendą i formularzem rejestracyjnym znajdują się poniżej

Agenda spotkania (DOCX 44 kB)

Formularz zgłoszeniowy (DOCX 46 kB)

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu zostanie przesłane na adres e-mail uczestnika, wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 85 66 54 396, 85 66 54 497, 85 66 54 247, 85 66 54 903.

Poleć innym: