Spotkanie edukacyjne „program rewitalizacji – sporządzenie dokumentu i procedura uchwalania”

03.04.2017

Zestaw Logotypów Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna

Materiały ze spotkania: Rewitalizacja – zasady prowadzenia działań rewitalizacyjnych i przykłady udanych projektów rewitalizacyjnych (PDF 3.30 MB)

SPOTKANIE EDUKACYJNE „PROGRAM REWITALIZACJI – SPORZĄDZENIE DOKUMENTU I PROCEDURA UCHWALANIA”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu edukacyjnym pn. „Program rewitalizacji – sporządzenie dokumentu i procedura uchwalania” w ramach projektu pn. Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach POPT 2014-2020 dla gmin Województwa Podlaskiego.

Spotkanie skierowane jest do samorządów gmin oraz innych osób zainteresowanych tematem rewitalizacji.

Spotkanie odbędzie się w terminie 11 kwietnia 2017 r., godz. 9.30 - 14.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Białystok, ul. Wyszyńskiego 1, sala 115.

W trakcie spotkania omówione zostaną zagadnienia sporządzenia i procedury uchwalania programu rewitalizacji, w tym:

  • Procedury sporządzenia, konsultacji społecznych, uchwalania i wdrażania programu rewitalizacji.
  • Plan finansowy ze wskazaniem źródeł i mechanizmów finansowania poszczególnych projektów.
  • System wdrażania, monitorowania i okresowej oceny oraz aktualizacji programu.
  • Zgodność z celami dokumentów strategicznych, planistycznych.
  • Opis i wnioski z konsultacji społecznych.
  • Ocena, monitorowanie i ewaluacja programów rewitalizacji (zasady, rodzaje, funkcje i cele) – techniki stosowane do oceny i monitorowania.
  • Zarządzanie realizacją programu rewitalizacji.
  • Partycypacja w zarządzaniu, ocenie i monitorowaniu rewitalizacji.
  • Program rewitalizacji a ocena oddziaływania na środowisko.

Rekrutacja uczestników trwa do 6 kwietnia do godz. 12.00. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie na wybrane spotkanie następuje po przesłaniu formularza zgłoszeniowego na adres e- mail: rewitalizacja@wrotapodlasia.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania edukacyjnego wraz agendą i formularzem rejestracyjnym znajdują się poniżej.

Agenda spotkania (DOCX 43 kB)

Formularz rejestracyjny (DOCX 46 kB)

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu zostanie przesłane na adres e-mail uczestnika, wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Dodatkowe informacje o spotkaniach można uzyskać pod numerami tel. 85 66 54 903, 85 66 54 720, 85 66 54 247, 85 66 54 715.

Poleć innym: