Spotkanie "Lokalne Grupy Działania w województwie podlaskim"

06.04.2022

Zapraszamy Państwa na spotkanie hybrydowe poświęcone zagadnieniom wspierania rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, które zaplanowano na 20 kwietnia 2022 roku (środa) w Białymstoku. Szczególnie zapraszamy tych z Państwa, którzy planują aplikować o wsparcie w ramach aktualnie trwającego naboru na wsparcie przygotowawcze.

Podczas spotkania zostanie omówiony nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Dodatkowo zostaną przedstawione informacje na temat możliwości wsparcia Lokalnych Grup Działania w ramach nowego programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Po potwierdzeniu udziału zostanie Państwu przesłana informacja o miejscu spotkania wraz z agendą. W przypadku pytań można kontaktować się z pracownikami urzędu mailowo pod adresem rpowp@wrotapodlasia.pl lub tel. 85 66 54 944.

Poleć innym: