Staże i praktyki dla uczniów

13.06.2018

Blisko 10 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego zasili szkoły zawodowe – Zarząd Województwa właśnie przyznał dofinansowanie na ten cel.

Dotacja pozwoli na organizację staży i praktyk dla uczniów, nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, realizowanych u pracodawców, realizację kompleksowych programów rozwojowych, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej, wyposażenie lub doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Dotacje otrzymały: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (1,3 mln zł), powiat wysokomazowiecki (dwa projekty: 589 tys. zł i 1,2 mln zł), Project HUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (908 tys. zł), powiat sejneński (290 tys. zł), hajnowski (1 mln zł), miasto Łomża (dwa projekty: 699 tys. zł i 1,4 mln zł) i Białystok (2,5 mln zł).

Wzięły one udział w konkursie z poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (140 kB)

Poleć innym: