Świetlice marzeń w Sokółce

21.07.2021

Taki projekt zrealizuje Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” w ramach Lokalnej Grupy Działanie Szlak Tatarski. Zakłada on rozwój świetlic środowiskowych w Sokółce. W środę, 21 lipca, umowę na dofinansowanie tego zadania z funduszy europejskich podpisali wicemarszałek Stanisław Derehajło i Wiesława Burnos, członek zarządu województwa.

 

Projekt ma na celu rozwinięcie działalności i wydłużenie czasu pracy dwóch świetlic środowiskowych „Stokrotka” i „Koniczynka” w Sokółce oraz zwiększenie w nich liczby miejsc. Zostaną zatrudnieni również dodatkowi wychowawcy, a placówki zyskają nowe wyposażenie. Będą w nich organizowane zajęcia m.in.: z matematyki, j. angielskiego, nauk przyrodniczych, ekspresji kulturalnej.

- Do tych placówek uczęszcza aktualnie 30 dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku 6-16 lat. Świetlice dysponują niewielkim budżetem, w związku z tym brakuje im środków zarówno na doposażenie, jak i na profesjonalne zajęcia. Dotacja pozwoli na rozwój tych miejsc i lepszą opiekę nad dziećmi - powiedziała Wiesława Burnos.

- Takie miejsca są bardzo potrzebne. Zapewniają opiekę dzieciom, które często nie mają oparcia w domu, w rodzinie - mówił Stanisław Derehajło.

Przedsięwzięcie ma kosztować 292,5 tys. zł, a dofinansowanie z funduszy europejskich wyniesie 235 tys. zł.

Poleć innym: