Szkolenia online dotyczące udzielania zamówień w ramach projektów

30.09.2020

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych edycjach szkoleń dotyczących udzielania zamówień w ramach projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

Szkolenia będą dotyczyły wybranych zagadnień związanych z udzielaniem zamówień: szacowania wartości zamówienia, przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia oraz ustalania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert. W programach szkoleń zaplanowaliśmy analizę przykładów "z życia" (dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy) oraz część warsztatową, przeznaczoną na praktyczne ćwiczenia z udziałem uczestników.

Szkolenia odbędą się w formie on-line z wykorzystaniem bezpłatnej platformy Zoom Meeting.

Szczegółowe informacje, programy szkoleń oraz formularze rejestracyjne są dostępne na stronach:

Zapraszamy!

Poleć innym: