Trwają konsultacje planu transportowego dla województwa podlaskiego

27.10.2021

Do 15 listopada można składać uwagi dotyczące projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2021-2027 (z perspektywą do 2030 r.). We wtorek, 26 października odbyło się w Białymstoku spotkanie konsultacyjne w sprawie opracowywanego dokumentu. Wzięli w nim udział m.in. autorzy projektu, samorządowcy i mieszkańcy regionu. Władze województwa reprezentował wicemarszałek Marek Olbryś.

Wicemarszałek podkreślił, jak istotny dla rozwoju regionu jest przemyślany i mądry rozwój infrastruktury transportowej.

— Bez tego nie będzie rozwoju województwa. Musimy mieć dobre drogi, dobrą kolej. To podstawa sukcesu – mówił. —Jako zarząd mamy priorytety, a jednym z najważniejszych jest właśnie dostępność transportowa i to nie tylko ta niezbędna dla potrzeb gospodarczych, ale również ta ważna ze względów społecznych.

Przygotowanie projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2021-2027 jest warunkiem do tego, aby finansować inwestycje transportowe z pieniędzy unijnych – głównie z programu regionalnego, ale także z Programu dla Polski Wschodniej.

Wicemarszałek Marek Olbryś przemawia podczas spotkania.

Jednak, jak wyjaśniał prof. Tomasz Komornicki (jeden z autorów projektu), plan transportowy powstaje nie tylko dlatego, aby móc pozyskiwać fundusze na jego realizację.

— To jest też szansa na to, żeby stworzyć dokument, który jest nieco szerszy, nieco bardziej kompleksowy, i który rzeczywiście pozwala na rozwój infrastruktury transportowej na terenie całego regionu. Ma też unikalną możliwość integrującą, ponieważ z jednej strony mamy inwestycje centralne: duże inwestycje kolejowe i drogowe. Z drugiej strony mamy bardzo dużo inwestycji lokalnych dokonywanych z różnych środków. A z poziomu wojewódzkiego możemy spojrzeć na ten plan kompleksowo — mówił prof. Komornicki.

Podkreślił, że plan daje możliwość zaprojektowania takiej sieci dróg na poziomie wojewódzkim, która będzie połączeniem ze szlakami krajowymi czy międzynarodowymi.

Na aspekt kompatybilności zwrócił też uwagę wicemarszałek Olbryś.

- Z punktu widzenia komunikacji ważny jest element spójności komunikacyjnej. To powinno się łączyć: zaczynając od drogi gminnej do powiatowej i wojewódzkiej, kończąc na drogach krajowych i autostradach. Po to właśnie są te konsultacje – mówił.

Wystąpienie profesora Tomasza Komornickiego.

W spotkaniu konsultacyjnym wzięli też udział Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w urzędzie marszałkowskim, Mariusz Nahajewski, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (PZDW) i przedstawiciel Grupy sterującej ds. kompleksowego planowania transportu na poziomie regionalnym na lata 2021-2027 oraz Katarzyna Rybakowicz z Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego, która zaprezentowała prognozę oddziaływania na środowisko projektowanych zmian. 

Zgłaszane przez uczestników uwagi dotyczyły m.in. ścieżek rowerowych, modernizacji dróg, włączenia do projektu lokalnych szlaków komunikacyjnych.

Również dyrektor Nahajewski zwrócił uwagę, że podstawą przygotowywanego projektu jest łączenie dróg w spójną siatkę tras.

Konsultowany dokument, a także formularze do składania uwag znajdują się na stronie: strategia.wrotapodlasia.pl.

Uczestnicy spotkania konsultacyjnego.

Poleć innym: