Trzy miliony złotych na rozwój podlaskich gmin

30.01.2020

Place zabaw, centra aktywności, boiska, świetlice – podlaskie gminy zrealizują inwestycje, ważne dla lokalnych społeczności. Zarząd Województwa przyznał dziś, 30 stycznia, 3 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na jedenaście projektów, zgłoszonych w ramach Lokalnych Grup Działania. Projekty warte są 4,2 mln zł.

Stowarzyszenie Suwalsko – Sejneńska Lokalna Grupa Działania

Gmina Bakałarzewo zagospodaruje teren po byłej żwirowni w Bakałarzewie i utworzy tam skwer, na którym mieszkańcy będą mogli odpoczywać. Powstanie tam siłownia na świeżym powietrzu, ławki, stojaki na rowery, oświetlenie solarne. Koszt tej inwestycji wynosi 422 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP 308 tys. zł.

Z kolei gmina Szypliszki stworzy Centrum Aktywności w Słobódce. Wykona plac zabaw, na którym zainstaluje różne urządzenia, jak karuzela, huśtawki, bujaki, zbuduje piaskownicę i ogrodzenie. W ramach projektu powstanie również świetnie wyposażona siłownia wewnętrzna. Ten projekt wart jest 236,5 tys. zł, z czego dotacja to 223,5 tys. zł.

Projekty te wpłynęły na nabór Stowarzyszenia Suwalsko – Sejneńska Lokalna Grupa Działania.

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Knyszyńska”

Gmina Gródek utworzy Centrum Aktywności Społecznej w Załukach, gdzie prowadzone będą zajęcia i warsztaty dla społeczności lokalnej. Wyremontuje na ten cel i przebuduje istniejący budynek, kupi również wyposażenie (stoły, krzesła, regały) oraz materiały potrzebne do prowadzenia zajęć. Koszt tych prac przekroczy 176 tys. zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wyniesie 134,5 tys. zł.

Natomiast gmina Juchnowiec Kościelny rozbuduje i przebuduje część pomieszczeń w piwnicy, znajdującej się w budynku przy ul. Tarasiuka w Kleosinie. Obiekt będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Prowadzone w nim będą zajęcia m.in. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, gmina planuje również organizację „pracy podwórkowej” (wypełnienie wolnego czasu i zajęcia terapeutyczne), podczas których zaopiekuje się dziećmi i młodzieżą. Projekt będzie kosztował 764 tys. zł, dofinansowanie pokryje 289 tys. zł.

Oba te projekty powstały w ramach Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska.

Lokalna Grupa Działania „Stowarzyszenie Sąsiedzi”

Gmina Piątnica zrealizuje dwa projekty, oba dotyczą przywrócenia zdegradowanej świetlicy w Nowym Cedzynie funkcji kulturalnych i zagospodarowania terenu wokół. Pierwszy projekt to pierwszy etap prac. Obejmie on: wymianę dachu, utwardzenie terenu, budowę chodników, dróg, parkingu, stojaków na rowery, schodów, instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku. Pierwszy etap zamknie się kwotą 309 tys. zł, a dotacja pokryje 213,5 tys. zł.

Drugi etap prac będzie polegał na termomodernizacji budynku, wymianie okien i drzwi, budowie placu zabaw. Wartość drugiego etapu inwestycji wynosi 387 tys. zł, dofinansowanie – 213,7 tys. zł.

Gmina Śniadowo wyremontuje Gminny Ośrodek Kultury. Prace obejmą m.in. modernizację sali pamięci, pomieszczeń fotograficznych, socjalnych, sceny, wymianę wyposażenia. Koszt projektu przekracza 384,5 tys. zł, dotacja sięga 250 tys. zł

Z kolei gmina Miastkowo zbuduje boisko wielofunkcyjne w Leopoldowie. Będzie można na nim grać w koszykówkę, siatkówkę, tenisa oraz piłkę ręczną. Inwestycja warta jest 398,6 tys. zł, dotacja wynosi 250 tys. zł.

Te cztery projekty zostały zgłoszone w ramach Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.

Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie

Kolejny projekt pochodzi z naboru, przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”. Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Częstochowskiej wyremontuje zabytkowy kościół parafialny p.w. św. Józefa Oblubieńca w Klukowie. Projekt obejmuje: naprawę rys i spękań konstrukcyjnych ścian, skucie skorodowanych tynków, usunięcie boazerii i olejnych powłok, przywrócenie historycznych detali architektonicznych wnętrza, wykonanie nowych tynków trassowych, scalenie kolorystyczne tynków farbami. Ponadto zaplanowano także wymianę całej instalacji elektrycznej oraz naprawę i przegląd dachu, impregnację więźby dachowej, naprawę stropu. Inwestycja będzie kosztować blisko 372, tys. zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie prawie 316 tys. zł.

Lokalna Grupa Działania „Fundusz Biebrzański”

Dwa projekty zostały dofinansowane również z Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański. Oba zrealizuje Stowarzyszenie Wiejskie „Po drabinie” wraz Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia.

Pierwszy zakłada podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 40 osób – bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu monieckiego i augustowskiego. Skorzystają one z porad psychologa, terapeuty, prawnika, doradcy zawodowego oraz ze szkoleń zawodowych, zatytułowanych „Decupage jako rękodzieło” i „Wizaż i biżuteria”. Dzięki temu nabędą nowe kwalifikacje i kompetencje.

Drugi projekt zakłada taki sam zakres pomocy, skierowany do 40 osób z powiatu augustowskiego i sokólskiego.

Wartość każdego z tych dwóch projektów wynosi ponad 458 tys. zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego blisko 428 tys. zł.

Poleć innym: