Trzy nowe konkursy w harmonogramie naborów wniosków na 2022 rok

19.08.2022

Nowe konkursy dotyczą tworzenia infrastruktury dla biznesu, przygotowania audytów energetycznych dla budynków publicznych oraz opracowania lokalnych strategii rozwoju. Zarząd województwa przyjął zmiany w harmonogramie na posiedzeniu w czwartek, 18 sierpnia.

Pierwszy z konkursów zostanie przeprowadzony w ramach Poddziałania 1.4.1 i będzie dotyczył pilotażowych projektów, polegających na tworzeniu infrastruktury biznesowej np. inkubatorów przedsiębiorczości. Projekty powinny przewidywać świadczenie przedsiębiorcom profesjonalnych usług np. z zakresu księgowości czy doradztwa prawnego.

Konkurs skierowany jest do instytucji otoczenia biznesu i jednostek samorządu terytorialnego. Nabór wniosków potrwa od września do października br. Budżet konkursu wynosi 6 mln zł, ale ostatecznie wysokość tej kwoty będzie zależała od dostępności środków w ramach tego poddziałania.

Natomiast w listopadzie rozpocznie się nabór na projekty dotyczące audytów energetycznych dla instytucji sektora publicznego. Budżet konkursu wynosi 3 mln zł. O dofinansowanie będą mogły się ubiegać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych, kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe.

Trzeci konkurs będzie skierowany do lokalnych grup działania i dotyczy wsparcia na opracowanie lokalnej strategii rozwoju na nową perspektywę finansową 2021-2027. Nabór zostanie ogłoszony w ramach Poddziałania 9.1 i potrwa od września do października 2022 r. Budżet konkursu wynosi 370 tys. zł. Z możliwości otrzymania wsparcia wyłączone są te lokalne grupy działania, które otrzymały ten sam zakres wsparcia ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020.

Harmonogram naborów wniosków (PDF 316 kB)

Poleć innym: