Ułatwienia dla Wnioskodawców w konkursie z Działania 5.1 RPOWP

28.11.2019

W związku z konkursem dotyczącym działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Instytucja Zarządzająca wychodzi naprzeciw Beneficjentom, aby ułatwić im składanie wniosków.

Beneficjent projektu grantowego (np. jst) może składać wnioski polegające na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne.

Instytucja Zarządzająca zamieściła w dokumentacji konkursowej przykładowy wzór umowy powierzenia grantu, który jednostka samorządu terytorialnego powierzy mieszkańcom. Będzie to spore ułatwienie dla gmin.

Wielkość grantów będzie zależała od potrzeb gospodarstw domowych - od mocy instalacji fotowoltaicznej lub wyboru odpowiedniego zestawu kolektorów słonecznych (w zależności od liczby osób). Maksymalna wartość instalacji OZE została określona w Regulaminie konkursu.

Zapraszamy do śledzenia zakładki „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.

Strona ogłoszenia o naborze do Działania 5.1

Poleć innym: