Umowy podpisane. 7 mln zł na e-usługi w administracji

10.11.2021

Klienci Wodociągów i Kanalizacji Miejskich w Augustowie, Starostwa Powiatowego w Mońkach oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce już niedługo załatwią wiele spraw online. W środę, 10 listopada, Wiesława Burnos, członek zarządu województwa podpisała umowy na dofinansowanie z funduszy unijnych wdrożenia usług elektronicznych w tych jednostkach.

 

Klienci Wodociągów i Kanalizacji Miejskich w Augustowie, dzięki wprowadzeniu usług elektronicznych, będą mieli m.in.: możliwości płatności online za faktury, złożenia wniosku o rozłożenie należności na raty, informowania o awariach sieci, monitorowania licznika czy złożenia wniosku o zawarcie umowy o dostawę mediów. Dofinansowanie pokryje 3 mln zł, a wartość tej inwestycji to 3,5 mln zł.

Dotacja w tej samej kwocie pozwoli na budowę elektronicznej platformy z katalogiem e-usług w Starostwie Powiatowym w Mońkach. Dzięki niej mieszkańcy, nie wychodząc z domu, będą mogli online składać wnioski dotyczące dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska. Ze względu na obszar działania, odbiorcami projektu będą osoby fizyczne i prawne, samorządy oraz inne organy publiczne z powiatu monieckiego. Koszt tej inwestycji to 3,6 mln zł.

Z usług elektronicznych skorzystają również klienci Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce.  W ramach projektu planowana jest budowa elektronicznej platformy wraz z katalogiem e-usług ułatwiających komunikację urzędu z podmiotami zewnętrznymi – obywatelami, przedsiębiorcami oraz innymi jednostkami administracji publicznej. Koszt tej inwestycji przekracza 1,2 mln zł, dofinansowanie pokryje 1 mln zł.

– Głównym celem realizacji tego projektu jest zwiększenie poziomu korzystania przez obywateli, biznes i administrację z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. W głównej mierze będą to klienci zainteresowani wnioskami dotyczącymi np. lokalizacji jakiegoś urządzenia, budowy zjazdu, umieszczania reklam w pasie drogowym, postulatów dotyczących remontów dróg – wyliczała Wiesława Burnos.

Łącznie te trzy przedsięwzięcia warte są 9,8 mln zł, a dofinansowanie unijne przekracza 7 mln zł. To część z 35-milionowej puli dotacji przyznanych w ramach konkursu na wdrożenie i rozszerzenie usług elektronicznych w gminach i jednostkach samorządowych. Dotacje otrzymało 15 podmiotów.

Poleć innym: