Unia Europejska w czasie pandemii. Miliardy euro na walkę z wirusem

23.03.2020

Unia powołała zespół epidemiologów i wirusologów z różnych państw członkowskich, finansuje badania nad szczepionką, tworzy zapasy środków medycznych, koordynuje ewakuację swoich obywateli z różnych części świata, wspiera przedsiębiorstwa.

UE działa od początku wybuchu pandemii wirusa COVID-19. Podsumowujemy dotychczasowe działania:

 1. monitoruje i informuje o przebiegu pandemii:
  • sytuację od godziny zero obserwuje European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC , które codziennie publikuje raporty i światową mapę przypadków. Wszystko można śledzić ze swojego telefonu poprzez aplikację http://bit.ly/ECDCapp.
 2. przyspiesza i finansuje badania w celu opracowania szczepionek:
  • UE finansuje badania nad szczepionką: 80 mln euro otrzyma CureVac. Szczepionka będzie testowana klinicznie w czerwcu 2020 https://europa.eu/!uG78kH,
  • przeznacza ponad 140 mln euro na badania,
  • powołała zespół doradczy epidemiologów i wirusologów z różnych państw UE https://europa.eu/!uG78kH.
 3. współpracuje z rządami i koordynuje dystrybucję sprzętu medycznego:
  • UE podejmuje wspólne decyzje razem z państwami członkowskimi i przyjmuje jednolite wytyczne dla wszystkich krajów,
  • UE organizuje wspólny przetarg na maseczki i sprzęt oraz tworzy zapasy środków medycznych https://europa.eu/!Rv43qp,
  • UE koordynuje, żeby sprzęt trafił tam, gdzie jest najbardziej potrzebny.
 4. sprowadza do UE obywateli spoza terytorium UE:
 5. dba o prawa pasażerów:
  • UE publikuje wytyczne, aby zagwarantować stosowanie praw pasażerów w UE https://ec.europa.eu/poland/news/200318_COVID_mobility_pl,
  • w przypadku odwołania, przewoźnik (samolot, kolej, statek, autobus lub autokar) musi zwrócić koszty biletu pasażerom lub zmienić ich trasę,
  • jeśli sami pasażerowie zdecydują się odwołać podróż, zwrot biletu zależy od jego rodzaju, a firmy mogą zaoferować kupony do wykorzystania w przyszłości.
 6. wspiera firmy i osoby, które mogą stracić pracę:
  • UE przekazuje 37 mld euro państwom członkowskim, aby zapewnić płynność małym przedsiębiorstwom i sektorowi opieki zdrowotnej,
  • łącznie z tej puli Polska otrzyma 7,4 mld euro (czyli ok. 32 miliardy złotych),
  • pieniądze te mogą być wykorzystane natychmiast na wsparcie leczenia i długofalowo na złagodzenie skutków społeczno-gospodarczych - wsparcie dla firm i osób, które mogą stracić pracę,
  • UE tworzy unijne ramy pomocy państwa.
 7. globalnie wspiera walkę z koronawirusem:
  • UE działa solidarnie - w pierwszej fazie epidemii UE przekazała Chinom ponad 50 ton sprzętu, masek i rękawiczek. Do pomocy włączyły się Włochy, Francja, Łotwa, Estonia i Austria,
  • UE pomaga globalnie - przeznacza 232 mln euro, aby zwiększyć globalną gotowość, zapobieganie i powstrzymanie wirusa na świecie.
Poleć innym: