W Mścichach (gm. Radziłów) otwarto Dom Pomocy Społecznej

28.08.2020

W czwartek (27.08) oficjalne oddano do użytku Dom Pomocy Społecznej w Mścichach w gminie Radziłów. Całodobową opiekę znajdzie tu szesnaście osób potrzebujących wsparcia. W otwarciu placówki, w imieniu marszałka Artura Kosickiego udział wziął wicemarszałek Marek Olbryś.

Dom Pomocy Społecznej w Mścichach powstał w budynku po dawnej szkole podstawowej. Na potrzeby placówki  obiekt rozbudowano, wyposażono w niezbędną infrastrukturę i przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Jak podkreślał wójt gminy Radziłów Krzysztof Milewski, pomysł utworzenia DPS-u w Mścichach zrodził się zaraz po tym kiedy objął tę funkcję.  
- Tak się złożyło, że akurat w okresie zimowym kilka osób w naszej gminie wróciło ze szpitala po okresie leczenia i pojawił się problem, jak świadczyć usługi. Najgorzej jest, gdy są to osoby samotne lub nie mają odpowiednich warunków  – wyjaśniał Krzysztof Milewski  - Zapoznaliśmy się z sytuacją i to nas skłoniło do tego żeby tu właśnie taka placówkę otworzyć  – dodał.

Inwestycja była możliwa m.in. dzięki funduszom unijnym i dotacji z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

- Dzięki wysiłkowi samorządów, wsparciu ze środków centralnych i pomocy innych podmiotów, ale przede wszystkim dzięki gminie Radziłów powstał piękny obiekt przeznaczony do opieki i pomocy osobom starszym i schorowanym. Cieszy to tym bardziej, że zapotrzebowanie na tego rodzaju placówki jest bardzo duże – podkreślał Marek Olbryś –  Myślę, że Dom Pomocy Społecznej, który dziś oddajemy będzie dobrze służył lokalnej społeczności.

Wicemarszałek Olbryś podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie DPS-u w Mścichach. Przypomniał o dużym zaangażowaniu w realizację projektu marszałka Artura Kosickiego, radnej wojewódzkiej Wandzie Mieczkowskiej i posłowi na Sejm Kazimierzowi Gwiazdowskiemu

Jak informował kierownik placówki Roman Janiszewski, w Domu Pomocy Społecznej całodobową znajdzie opiekę szesnaście osób – 14 w podeszłym wieku i dwie niepełnosprawne fizycznie. Pensjonariusze  mogą liczyć na bardzo dobre warunki. W budynku, oprócz przestronnych i jasnych pokoi, niezbędnym zapleczem socjalnym znajduje się salka ze sprzętem do rehabilitacji.

DPS w Mścichach będzie służył nie tylko mieszkańcom gminy i powiatu. Może przyjmować pensjonariuszy także z całego kraju,  pierwsi pojawią się we wrześniu.

W uroczystości otwarcia DPS w Mścichach udział wzięli też: Bohdan Paszkowski-wojewoda podlaski, Kazimierz Gwiazdowski- poseł na Sejm RP, radna wojewódzka Wanda Mieczkowska, władze gminy i powiatu, lokalni samorządowcy i mieszkańcy.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 2,2 mln zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 wyniosło blisko 340 tys. zł. Gmina otrzymała też środki z PFRON – 205 tys. zł i 600 tys. z budżetu państwa.

 

Poleć innym: