Weź udział w konsultacjach dotyczących funduszy unijnych

01.02.2018

Do 8 marca można wyrazić opinię na temat kształtu pomocy unijnej po 2020 roku w zakresie polityki spójności. Konsultacje prowadzi Komisja Europejska. Warto wziąć w nich udział i określić, na co i w jaki sposób powinny być – Państwa zdaniem – wydawane unijne pieniądze.

Komisja Europejska planuje w tym roku przedłożyć propozycje dotyczące budżetu Unii Europejskiej po 2020 roku. Zaprasza więc wszystkie osoby zainteresowane polityką spójności do wypełnienia przygotowanej przez nią ankiety – kwestionariusza on-line.

Kwestionariusz dotyczy m.in. takich kwestii, jak:

  • proponowany zakres interwencji przyszłych programów/funduszy polityki spójności,
  • ocena skuteczności obecnych interwencji,
  • ocena barier w realizacji celów obecnych programów/funduszy,
  • propozycje obszarów wymagających usprawnień i uproszczeń.

Komisja zapewnia, że odpowiedzi udzielone w kwestionariuszach zostaną uwzględnione podczas opracowywania planów dotyczących nowej perspektywy finansowej oraz kolejnej generacji programów polityki spójności. Konsultacje potrwają do 8 marca 2018 roku.

Kwestionariusz został przygotowany w 23 językach UE i jest dostępny na stronie Komisji Europejskiej,

link: Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Poleć innym: