Więcej pieniędzy na projekty wspierające współpracę szkół zawodowych z pracodawcami

13.01.2022

O niemal milion złotych wzrósł budżet konkursu dotyczącego dostosowania edukacji zawodowej do potrzeb regionalnego rynku pracy. Pozwoli to na dofinansowanie z funduszy unijnych jeszcze większej liczby pozytywnie ocenionych projektów. Pierwotna pula pieniędzy to ponad 17 mln zł. W czwartek (13.01) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o jej zwiększeniu do kwoty przeszło 18 mln zł.

 

Projekty w tym obszarze dotyczą w głównej mierze zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów we współpracy z pracodawcami. Ma to zapewnić im dostęp do nowoczesnych technik i technologii.

W kształceniu zawodowym bardzo ważne jest, by warunki prowadzenia zajęć odzwierciedlały prawdziwe warunki pracy w nauczanych zawodach. Nie jest to możliwe bez nawiązania porozumienia z potencjalnymi pracodawcami. Dlatego cieszę się, że fundusze europejskie pomogą to zapewnić.

mówił Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego

Ze wsparcia skorzystają również nauczyciele zawodu. Mogą oni doskonalić swoje umiejętności, np. poprzez staże w przedsiębiorstwach.

Do tej pory o dofinansowanie ubiegały się m.in.: technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły branżowe, a także pracodawcy i przedsiębiorcy, uczelnie oraz organizacje pozarządowe. Zwiększenie puli budżetu o ponad 950 tys. zł umożliwi podjęcie negocjacji z kolejnymi wnioskodawcami, których projekty otrzymały pozytywną ocenę.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie naboru wniosków (link).

Poleć innym: