Więcej pieniędzy na rozwój usług społecznych

25.11.2022

O ponad 200 tys. zł zarząd województwa zwiększył na posiedzeniu w piątek, 25 listopada, dotacje z funduszy europejskich na dwa realizowane już projekty z zakresu usług społecznych. Dzięki temu seniorzy z Czyżewa oraz osoby z niepełnosprawnościami z powiatu bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego skorzystają z dodatkowych zajęć.

– Chcemy wykorzystać oszczędności w kończącym się programie regionalnym, dlatego zwiększamy dofinansowanie na projekty, które wymagają dodatkowego wsparcia. A rozwój usług społecznych, czyli pomoc tym najbardziej potrzebujących to nasza powinność – powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

Gmina Czyżew (powiat wysokomazowiecki) dodatkowe pieniądze (113 tys. zł) przeznaczy na organizację warsztatów i zajęć w funkcjonującym tam Klubie Seniora. Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym życiu będą mogły skorzystać z zajęć: na basenie, rękodzieła, fizjoterapii, warsztatów tanecznych, nauki śpiewu, nordic walking oraz wyjazdów do kina, teatru i wycieczek.   

Z kolei białostocki oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu dzięki zwiększeniu dotacji o 93 tys. zł kupi pomoce dydaktyczne do prowadzenia treningu umiejętności społecznych i zajęć integracji sensorycznej oraz drobny sprzęt na potrzeby zajęć z zakresu samodzielności i umiejętności społecznych prowadzone w dziennym Domu Pomocy w Czeremsze (powiat hajnowski). Podopieczni tej placówki, czyli osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub całościowymi zaburzeniami rozwojowymi z powiatu bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego skorzystają również z dodatkowych godzin m.in. rehabilitacji i terapii ruchowej, terapii logopedycznej oraz treningu umiejętności społecznych.

W ramach programu regionalnego na rozwój usług społecznych w Podlaskiem podpisanych zostało ponad 60 umów o dofinansowanie z funduszy unijnych na kwotę blisko 64 mln zł.

Poleć innym: