Więcej pieniędzy na szkolenia w podlaskich przedsiębiorstwach

21.11.2022

Chodzi o projekt skierowany do przedsiębiorców i pracowników pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” (PSF). W czwartek, 17 listopada zarząd województwa podjął decyzję w sprawie zwiększenia jego budżetu o blisko 6 mln zł.

Dzięki dodatkowo pozyskanym funduszom na przełomie listopada i grudnia zostaną podpisanie umowy z przedsiębiorcami, którzy w podstawowym rozdaniu nie zakwalifikowali się do skorzystania z dotacji i zostali wpisani na listę rezerwową. Pieniądze pozwolą na dofinansowanie szkoleń kilkuset pracowników podlaskich przedsiębiorstw.

 Kompetentnkadrto dlfirmy rozwói silnpozycjna rynkuZawszpodkreślamże siłą  Podlaskiegsą jegmieszkańcya my chcemyabmielmożliwoścrozwoji podnosilswojkompetencjeTe szkoleniwłaśnipo tsą i cieszymsięże możemw znacznystopnije finansować  mówił  marszałeArtuKosicki.

Projekt umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie z refundacji części kosztów poniesionych na kształcenie personelu. Firma będzie mogło otrzymać nawet 50 tys. zł dofinansowania, przy założeniu, że limit dotacji na osobę to 10 tys. zł.

O szczegółach przedsięwzięcia przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się na spotkaniach informacyjnych. Szczegóły zostaną zamieszczone na stronie koordynatora projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Będzie też możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji doradców zawodowych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku. Konsultanci pomogą w doborze ewentualnych usług rozwojowych. Porady świadczone są nieodpłatnie. 

Celem projektu „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” jest rozwój kompetencji i kwalifikacji co najmniej 6,5 tys. pracowników na rzecz podniesienia konkurencyjności w co najmniej 1,1 tys. przedsiębiorstw z sektora małych i średnich spółek.

Obecnie wartość projektu to 59,7 mln zł, w tym ponad 50 mln zł to dofinansowanie z funduszy unijnych.

Warto dodać, że okres realizacji projektu został wydłużony do końca grudnia 2023 r.

Poleć innym: