Wizyty w urzędzie umawiamy telefonicznie

25.05.2020

Ze względu na panującą pandemię, zwracamy się jednak do Państwa z prośbą, aby nadal główną formą kontaktu z nami była droga mailowa lub telefoniczna.

Z góry dziękujemy za zastosowanie się do naszej prośby.

Konsultacje w GPI

Wracają konsultacje bezpośrednie, osobiste w Głównym Punkcie Informacyjnym w Białymstoku. Wcześniej jednak trzeba się na takie spotkanie umówić telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu 85 66 54 383. Wszelkie pytania możecie też Państwo zadać e-mailem, adres: gpi@wrotapodlasia.pl, oraz telefonicznie, dzwoniąc na infolinię 8013 0 8013.

Do dyspozycji jest również strona internetowa www.rpo.wrotapodlasia.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Spotkania w departamentach

Z innymi pracownikami IZ również można się spotkać osobiście. Jednak – ta sama zasada – wcześniej należy się umówić. Takie spotkanie odbywa się bowiem w wydzielonym do tego celu miejscu, z zachowaniem wszystkich środków ostrożności.

Podajemy numery telefonów, pod które należy dzwonić, aby umówić się na spotkanie (w zależności od zakresu sprawy).

DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO

tel. 85 66 54 480

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

tel. 85 66 54 260

DEPARTAMENT INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

tel. 85 66 54 399

BIURO CERTYFIKACJI RPOWP

tel. 85 66 54 399

Poleć innym: