Własność intelektualna w Twojej firmie - projekt Urzędu Patentowego RP

03.01.2022

Urząd Patentowy RP uruchomił innowacyjną w skali kraju usługę skierowaną do polskich firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

W ramach projektu przedsiębiorca może skorzystać z usługi identyfikacji własności intelektualnej, która świadczona jest w siedzibie firmy lub on-line (w zależności od preferencji przedsiębiorcy). Usługę realizują regionalni wykonawcy - eksperci z zakresu ochrony własności intelektualnej, doświadczeni w pracy z biznesem. Na koniec usługi przedsiębiorca otrzymuje raport zawierający rekomendacje „szyte na miarę” w zakresie ochrony własności intelektualnej swojej firmy. Z raportu dowie się:

  • jak chronić swoją własność intelektualną, czyli np. logo, tajemnicę przedsiębiorstwa, wynalazki, projekty wzornicze itp.;
  • jak uzyskać patent, jak korzystać z praw autorskich, jak konstruować umowy z pracownikami zatrudnionymi w firmie;
  • jakie korzyści może czerpać z ochrony własności intelektualnej w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy.

Mała i średnia firma może otrzymać dofinansowanie na pokrycie 90% kosztów usługi identyfikacji własności intelektualnej, w przypadku mikro przedsiębiorcy pułap dofinansowania wynosi 95%.

Aby ubiegać się o dofinansowanie, wystarczy spełnić poniższe warunki:

  • być mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą;
  • mieć siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • prowadzić działalność w obszarze Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS);
  • wysokość wsparcia musi mieścić się w limicie dopuszczalnej pomocy de minimis.

Aby złożyć wniosek, wystarczy zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego i wypełnić formularz. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie uprp.gov.pl.

Źródło: www.poir.gov.pl

Poleć innym: