WSPR w Białymstoku ma cztery nowe ambulanse

18.08.2020

O cztery nowe karetki powiększyła się flota ambulansów w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (WSPR) w Białymstoku. Pogotowie zakupiło również 15 defibrylatorów i środki ochrony osobistej. Zakup sprzętu został dofinansowany z Podlaskiego Pakietu Zdrowotnego. We wtorek (18.08) z udziałem marszałka Artura Kosickiego, wicemarszałka Marka Olbrysia i przewodniczącego sejmiku Bogusława Dębskiego odbyło się oficjalne przekazanie pojazdów, urządzeń medycznych i środków ochrony osobistej.

WSPR w Białymstoku uzyskała wsparcie finansowe w wysokości blisko 3,5 mln zł ze środków unijnych w ramach Podlaskiego Pakietu Zdrowotnego. Pieniądze przeznaczono m.in. na zakup ambulansów medycznych, zakup sprzętu, aparatury i wyposażenia dla zespołów ratownictwa medycznego, zakup środków ochrony osobistej oraz prace remontowo-modernizacyjne związane z przystosowaniem pomieszczenia do dezynfekcji karetek i pomieszczenia do ozonowania odzieży roboczej.

Marszałek Artur Kosicki podkreślał, że utworzony w kwietniu Podlaski Pakiet Zdrowotny, to odpowiedź na zagrożenie zdrowia mieszkańców naszego województwa w związku z pojawieniem się epidemii Covid-19. Budżet programu wsparcia dla szpitali to blisko 60 mln zł.

- Jako zarząd województwa nie wahaliśmy się skierować tak dużych pieniędzy na zakup wyposażenia medycznego, ambulansów, środków do dezynfekcji i wielu innych niezbędnych rzeczy, po to aby zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu było jak najlepiej chronione – podkreślał marszałek.

Marszałek podziękował pracownikom medycznym i służbom mundurowym w całym województwie za zaangażowanie w walce z pandemią.

-  Bez was nie zwyciężylibyśmy w tym pierwszym starciu z epidemią – mówił Artur Kosicki – Musimy jednak pamiętać, że choć pierwszą bitwę wygraliśmy, to wojny jeszcze nie. Przed nami cały czas wiele wyzwań.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Bogusław Dębski zaznaczył, że środki z Podlaskiego Pakietu Zdrowotnego pozwoliły na doposażenie wielu jednostek służby zdrowia.

- Te urządzenia będą służyć nie tylko o osobom, które zachorują na Covid-19, ale również innym chorym – mówił Bogusław Dębski.

Jak informował Bogdan Kalicki, dyrektor WSPR w Białymstoku, zakupione ambulanse zabudowane są na bazie pojazdów Mercedes – Benz i będą służyć do transportu chorych z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem COVID-19 oraz do transportu wymazów do laboratorium diagnostycznego i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku.

- Nowoczesne ambulanse i sprzęt będą wspierać walkę z epidemią koronawirusa w naszym województwie, zaś zakupione materiały ochrony osobistej będą chronić kadrę medyczną przed zarażeniem – dodał dyrektor.

W uroczystości wzięli też m.in. udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, proboszcz parafii św. Rocha ks. Tadeusz Żdanuk i ks. Andrzej Jabłoński z parafii prawosławnej św. Mikołaja w Białymstoku. 

W ramach PPZ jednostki zajmujące się walką z epidemią Covid-19 w naszym regionie otrzymały  wsparcie na m.in. zakup specjalistycznego sprzętu, aparatury medycznej i diagnostycznej, środków ochrony osobistej, urządzeń i środków do dezynfekcji, testów, odczynników oraz innych materiałów medycznych, specjalistycznych środków transportu, a także wykonanie niezbędnych prac remontowo-budowlanych infrastruktury technicznej.

Dofinansowanie w ramach PPZ otrzymały też szpitale, które nie zostały wyznaczone do walki z pandemią.

Poleć innym: