Wydłużenie terminów naborów w dwóch konkursach RPOWP

10.05.2021

Zarząd Województwa Podlaskiego jako IZ RPOWP 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca informują o wydłużeniu terminu zakończenia naborów wniosków o dofinansowanie w konkursach:

  • Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych i zdrowotnych w obszarze BOF - Numer naboru: RPPD.08.04.02-IZ.00-20-002/21, z dnia 14.04.2021
    Link do strony naboru
  • Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF - Numer naboru: RPPD.07.02.02-IZ.00-20-001/21, z dnia 14.04.2021
    Link do strony naboru 
Poleć innym: