Wydłużenie terminu naboru wniosków dotyczących kształcenia zawodowego (Poddziałanie 3.3.1)

26.11.2019

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 26 listopada 2019 r. podjął decyzję dotyczącą wydłużenia terminu składania wniosków w ramach III rundy do dnia 30 grudnia 2019 r. Zmiana terminu naboru związana jest z prośbami Wnioskodawców oraz z uwagi na trwające negocjacje w ramach pierwszej rundy i ocenę wniosków w ramach drugiej rundy.

Komunikat dotyczy konkursu nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19 ogłoszonego w ramach Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Pełna treść komunikatu (PDF 458 kB)

Ogłoszenie o naborze wniosków do Poddziałania 3.3.1

Poleć innym: