Wypowiedz się w sprawie pomocy de minimis

04.07.2022

Komisja Europejska zaprasza do zgłaszania uwag w zakresie zwiększenia limitów progów pomocy de minimis oraz przejrzystości samej procedury.

Aktualnie próg wysokości pomocy de minmis to 200 000 EUR. Komisja proponuje korektę progu, która będzie uwzględniała inflację w latach 2014–2030 i odzwierciedlała rozwój sytuacji gospodarczej. Podniesienie progu w związku z inflacją umożliwi im zwiększenie wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw, w tym MŚP. Ich obciążenie administracyjne będzie też mniejsze ze względu na zwolnienie z procedury powiadamiania.

Oprócz tego ma być też wprowadzony obowiązek korzystania z rejestru. Aktualnie, aby spełnić wymogi w zakresie przejrzystości, państwa członkowskie mogą obecnie albo korzystać z rejestru, albo uzyskać oświadczenie od beneficjenta. Ocena adekwatności z 2019 r. wykazała jednak, że system ten jest niezadowalający i można go ulepszyć. Wprowadzenie obowiązku korzystania z rejestru ma zwiększyć przejrzystość dla zainteresowanych stron i państw członkowskich oraz zmniejszyć obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw, które obecnie stosują oświadczenia.

Konsultacje skierowane są do wszelkich zainteresowanych podmiotów, w tym przede wszystkim przedsiębiorców.

Formularz konsultacji znajduje się pod adresem ec.europa.eu.

Poleć innym: