Zakończenie oceny wniosków o przyznanie dotacji w ramach II naboru Konkursu dotacji w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji dla gmin z województwa podlaskiego

21.08.2017

W dniu 16 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził listę rankingową projektów wskazanych do dofinansowania w ramach II naboru konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa podlaskiego, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020.

Termin składania wniosków trwał od 24 kwietnia do 26 maja br. Do konkursu zgłoszonych zostało 13 wniosków, z czego pozytywną ocenę merytoryczną przeszły 12 wnioski, które zostały rekomendowane do otrzymania dotacji.

Łączna kwota przyznanych dotacji w ramach II naboru wynosi: 587 971,56 zł.

Lista rankingowa gmin w ramach II naboru Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji (PDF 144 kB)

Poleć innym: