Zarząd województwa zatwierdził listę strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

29.04.2016

We środę, 27 kwietnia Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził 13 strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Po dokonaniu wyboru LSR Zarząd Województwa Podlaskiego podpisze z każdą Lokalna Grupą Działania (LGD) umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii. Następnie każda LGD ogłosi konkursy na swoim terenie. A jest się o co starać! W naszym województwie to kwota ponad 65 mln euro.

 

Konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność trwał od 02.11.2015 r. do 30.12.2015 r. Wpłynęło 13 strategii rozwoju lokalnego od Lokalnych Grup Działania. We wtorek, 26 kwietnia, odbyło się posiedzenie Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, która w drodze uchwały dokonała wyboru strategii rozwoju lokalnego (LSR), współfinansowanych ze środków:

 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  2014-2020 (RPOWP 2014-2020);
 • Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020);
 • Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020).

 W dniu 27 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził w formie uchwały listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego.

Po dokonaniu wyboru strategii rozwoju lokalnego przez Komisję, Zarząd Województwa Podlaskiego podpisze z każdą LGD umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (planowany termin podpisania umów 17 maja 2016 roku). Pierwsze konkursy LGD będą ogłaszały niezwłocznie po podpisaniu umów o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, a więc na przełomie II i III kwartału 2016 roku. Każda LGD indywidualnie ustala harmonogram naboru wniosków, który stanowi załącznik do umowy.

Łączna kwota środków przewidziana na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego (konkursy dla wnioskodawców) wynosi 65 676 072 euro z czego:

 • 41 063 572 euro pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 • 21 937 500 euro pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • oraz 2 675 000 euro pochodzi z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Lista Lokalnych Grup Działania, których strategie zostały zaakceptowane:

 1. Stowarzyszenie NA.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
 2. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”
 3. Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska
 4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”
 5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
 6. Stowarzyszenie „Sąsiedzi”
 7. Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański
 8. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”
 9. Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
 10. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
 11. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
 12. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”
 13. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”

 

Posiedzenie Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27.04.2016

Poleć innym: