Zdobywaj rynki zagraniczne - Przyjdź na spotkania informacyjne

19.05.2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości do czerwca prowadzi nabór w ramach działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW).

PARP udziela wsparcia finansowego na przygotowanie do wejścia na nowe rynki zagraniczne. Dofinansowanie obejmuje wdrożenie nowego modelu biznesowego, jak udział w misjach i targach gospodarczych i zakup licencji na oprogramowanie, które przygotuje firmę do wdrożenia nowego modelu biznesowego.

Dofinansowanie nawet do 550 tys. zł

Więcej informacji

http://popw.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach-popw/spotkania-informacyjne-dla-wnioskodawcow-dzialania-1-2-popw

Zapewnij sobie wsparcie profesjonalnych akredytowanych instytucji otoczenia biznesu z zakresu innowacji!

Chroń własność intelektualną!

Rozwijaj firmę dzięki nowym technologiom!

Przyjdź na spotkania informacyjne dla przedsiębiorców

Więcej informacji

http://poir.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach/zaproszenie-na-spotkania-informacyjne-dla-wnioskodawcow

 

Poleć innym: