Zielone światło dla rewitalizacji w Suwałkach

12.09.2017

To pierwszy samorząd, którego program rewitalizacji został zatwierdzony przez Zarząd Województwa i wpisany na listę programów rewitalizacji realizowanych w Podlaskiem.

Zatwierdzone programy są podstawą do ubiegania się o wsparcie na rewitalizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Na ten cel przeznaczonych jest prawie 23 mln euro (działanie 8.5).

Odnowa obszarów miejskich ma się koncentrować na inwestycjach, których realizacja przyczyni się do rozwiązania problemów społecznych i wyprowadzenia ich ze stanu kryzysowego. To oznacza, że inwestycje w infrastrukturę muszą być podporządkowane celom społecznym. I taki właśnie jest Zintegrowany Program Rewitalizacyjny Miasta Suwałki na lata 2017-2023.

Analizy problemów, m.in. społecznych i gospodarczych, przeprowadzone na zlecenie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, pozwoliły wyznaczyć obszar rewitalizacji. Obejmuje on centralną część Suwałk pomiędzy rzeką Czarna Hańcza, ulicami Waryńskiego, Sejneńską, T. Noniewicza i E. Plater. To 151 ha, czyli 2,3 proc. powierzchni miasta. Obszar ten zamieszkuje ponad 10,5 tys. suwalczan (15,2 proc. mieszkańców miasta).

Program rewitalizacji Suwałk był szeroko konsultowany z mieszkańcami miasta. Znalazło się w nim wiele projektów, m.in. rewitalizacja bulwarów nad Czarną Hańczą czy rewitalizacja i termomodernizacja budynków mieszkalnych, a także przedsięwzięcia związane z ekonomią społeczną, działania na rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych, dzieci, osób zagrożonych ubóstwem czy bezrobociem i organizacji pozarządowych.

Szacunkowa wartość przedsięwzięć objętych programem to 83,5 mln zł, z czego dofinansowanie ma wynieść ponad 50 mln zł.

Program rewitalizacji dla Suwałk powstał dzięki dofinansowaniu przyznanemu w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Pomoc Techniczna. Miasto otrzymało na przygotowanie dokumentu ponad 133 tys. zł.

                                                                                                  

 

Poleć innym: