Zmiana w zapisach Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

19.05.2017

Zgodnie z Uchwałą Nr 212/2800/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 16 maja 2017 r. zmianie uległy niektóre zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się z nimi:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWP 2014-2020 (PDF 3.48 MB)

Wykaz zmian (PDF 278 kB)

Poleć innym: